Hej. Jag heter Jan Kemi och har nära 30 års erfarenhet av utvecklingsarbete. Mitt företag heter GeoVision Utveckling AB. Jag är din engagerade projektpartner som du kan lita på!

Redan som ung var jag idérik och att utforska saker var spännande. Skolklassens grupparbeten upplevde jag som kreativa och roliga miniprojekt. Tidigt intresserade jag mig också för kartor och GIS (Geografiska InformationsSystem) som under mitten av 80-talet knackade på dörren som ett nytt tekniskt specialområde. Dessa verktyg hjälpte till med att vidga vyerna och kunderna fick då en möjlighet att se sina verksamheter ur nya perspektiv.  Som nyutexaminerad geovetare blev denna period i mitt liv samtidigt en vägvisare för mig. Här öppnades för mig porten till den nya spännande IT-världen. Jag trivs fortfarande som fisken i vattnet i utvecklingsprojekten! Och i det intressanta gränslandet mellan teknik, människa och verksamhet levererar jag som bäst…

För mig handlar utveckling mycket om att vara nyfiken på användarens behov och att kratta i manegen för bästa möjliga resultat. Det är nycklar till framgång. Att kartlägga skogar i Sverige och inventera markanvändning i Kenya och Laos. Att förädla turismföretagets eller IT-bolagets produkt. Liksom förenkla renskötseln i vinterbeteslandet och på sommarfjället. Och även att rationalisera myndighetens handläggningsarbete. Alltså, att nå ända fram med fungerande lösningar och verkligt värde för kunden. Det har även gett mig ett uppfinnarpris som jag är mycket stolt över!

För att vara på topp i dessa projekt så krävs naturligtvis även löpande kompetensutveckling, och certifiering är en viktig del av det. Det är lättare att göra rätt saker på rätt sätt om utvecklingsprocessen bygger på tydlig struktur och förtroendefullt samarbete. Jag är jätteglad över att kunna dela med mig av mina erfarenheter som kan ge dig ny eller ökad nytta i din organisation!

Vill du veta mer om mig och vad jag har gjort:

CV (pdf)