Din Projektpartner erbjuder konsulttjänster till företag och organisationer för att förbereda och genomföra effektiva utvecklingsprojekt med IT-inriktning.

Projektmålet är ofta en produkt som t ex ett informationssystem, en kartprodukt, en tjänst eller ett helt affärskoncept som är konkurrenskraftigt på marknaden. Våra utvecklingstjänster ger resultat oavsett affärsverksamhet, som t ex turism, IT-tjänster, offentlig förvaltning och areella näringar som skogsbruk och renskötsel.

Vi skapar den röda tråden i en stegvis process som drivs naturligt tillsammans med verksamhet och användare. Med nyfikenhet och ett systematiskt arbetssätt vill vi skapa trygghet i processen och attraktiva resultat för din produkt, verksamhet eller affär. Ytterligare en framgångsfaktor är ett förtroendefullt samarbete. Vi bidrar med certifierad och mångårig kompetens av utvecklingsarbete, och vårt stora nätverk ger projektet vid behov även extra resursförstärkning via lämpliga partners.

Kort och gott, GeoVision förbättrar din position och ger dig koll på läget!

Läs mer om uppdragsreferenser (PDF) Läs mer om våra tjänster